เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนกล้องสำรวจและอุปกรณ์อื่นๆ


  1. ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้าที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจ หรือการสั่งซื้อที่เกิดจากความรับผิดชอบของลูกค้าเองไม่ว่ากรณีใดๆ
  2. สินค้าที่เกิดความบกพร่องเสียหายขณะใช้งาน สามารถเปลี่ยนคืนสินค้าใหม่ได้ภายใน 14 วัน สำหรับตัวกล้อง และ 7 วัน สำหรับอุปกรณ์อื่นๆ นับจากวันที่ซื้อสินค้า ในการเปลี่ยนสินค้าต้องเป็นสินค้ารุ่นเดียวกันเท่านั้น และสินค้าที่นำมาเปลี่ยนต้องมีสภาพเหมือนเดิมครบถ้วน
  3. ถ้าสินค้าเสียหายซึ่งทำให้สภาพของสินค้าผิดปกติจากรูปทรงเดิม เช่น บิ่น,หัก,แตก,งอ,บิด,เบี้ยว หรือมีบางส่วนขาดหายไป ถือว่าสิ้นสุดการรับเปลี่ยนคืนสินค้า
  4. หากสินค้ามีสภาพที่ไม่เหมือนเดิมมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นเองไม่ได้  หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น มีคราบน้ำ,มีรอยสนิม,รอยถลอก,คราบกาว,คราบมูลสัตว์ เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับเปลี่ยนคืนสินค้า
  5. หากสินค้าเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจาก ภัยธรรมชาติ อุบัติภัย อุบัติเหตุต่างๆ เช่น ไฟไหม้,น้ำท่วม ถือว่าสิ้นสุดการรับเปลี่ยนคืนสินค้า
  6. หากทางบริษัทมีการปรับเปลี่ยนสินค้าทดแทนรุ่นอื่นที่ใกล้เคียง หรือลูกค้าได้รับสินค้าที่ใหม่และดีกว่ารุ่นเดิม ลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่ม ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง
  7. หากลูกค้ามีความประสงค์ให้บริษัทรับ-ส่งสินค้าเคลมจากลูกค้า ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

หมายเหตุ  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการรับประกันเปลี่ยนคืนรับสินค้าใหม่ โดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

เพิ่มเพื่อน
ID Line: @998-P1
(อย่าลืมเติม @ ข้างหน้าด้วยนะคะ)
ผู้ชม
วันนี้ 53
เมื่อวาน 64
ทั้งหมด 121,336
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 55
เมื่อวาน 72
ทั้งหมด 253,221
เว็บสำเร็จรูป
×