โทร : 02-103-4542    Line : @wbo4180u


วิธีการใช้งาน
กล้องระดับคืออะไร
1. กล้องระดับคืออะไร กล้องระดับเป็นเครื่องมือที่ใช้หาความสูงของระดับที่จุดต่างๆ เปรียบเทียบกับจุดที่ทราบความสูงหรือสมมุติค่าความสูงเอาไว้แล้ว กล้องระดับมีหลายชนิด และหลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบและผลิตกล้องออกมาให้เหมาะกับงานแต่ละประเภทซึ่งผู้ใช้กล้องจะด้องเลือกใช้ให้ถูกกับงาน อย่างไรก็ตามกล้องร...
กล้องวัดมุมคืออะไร
2.กล้องวัดมุม(Theodollte)เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดมุมราบและมุมดิ่งประกอบด้วยกล้องเล็งที่หมุนกวาดในแนวดิ่งซึ่งติดตั้งอยู่บนส่วนยึดจานองศาราบ การหมุนตัวกล้องในแนวราบและการกระดกกล้องเล็งในแนวดิ่งจะทำให้สามารถวัดมุมราบและมุมดิ่งระหว่างสถานีได้ กล้องวัดมุมในปัจจุบันได้รับการพัฒนาขึ้นอีกหลายรูปแบบได้แก...
วิธีการใช้งานกล้องระดับ
3. วิธีการใช้งานกล้องระดับ 1.ตั้งขาตั้งกล้อง ปลดล็อคยืดขึ้นมาเสมอหน้าอก แล้วล็อคและกางขาตั้งกล้องออก 2.นำกล้องหมุนเกียวกับขาตั้งกล้อง และปรับระดับลูกน้ำให้อยู่ตรงกลาง 3.จากนั้นปรับเส้นสายใยให้ชัดเจน พอชัดแล้วให้หมุนตัวโฟกัสให้คมชัดการวัดค่าระดับ1. ตั้งกล้องให้อยู่กึ่งกลางระหว่าง A ...
วิธีการใช้งานกล้องวัดมุม
4.วิธีการใช้งานกล้องวัดมุม หลักการปรับตั้งฟองกลอมและฟองยาวเพื่อให้ได้ระดับก่อนการใช้งาน การปรับระดับฟองยาว หมุนสกรู A และ B ไปในทิศทางตรงกันข้ามกัน เพื่อให้ฟองกลมของอากาศ เลื่อนตําแหน่งมาตั้งฉากกับแนวสกรู A กับ B จากนั้นให้ปรับหมุนสกรู C เลื่อนฟองกลมเข้ามาอยู่ตรงกลางของหลอดระดับฟองกลม&nbs...
การปรับแก้ไขกล้องสำรวจ
ความผิดในการทำระดับที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือและธรรมชาติ
1.ความผิดในการทำระดับที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือและธรรมชาติ 1. การปรับแก้เครื่องมือไม่สมบูรณ์ เช่น ฟองระดับ สายใย ไม่ขันขากล้องให้แน่น ความผิดที่เกิดจากสายใยจะเรียกว่า Collimastion error 2.  Parallax เป็นความผิดที่เกิดขึ้นจากการปรับภาพไม่...
ความผิดที่เกิดขึ้นจากบุคคลของงานการถ่ายระดับ
2.ความผิดที่เกิดขึ้นจากบุคคลของงานการถ่ายระดับ ความผิดที่เกิดจากบุคคล (Mistakes) จะเกิดได้ดังต่อไปนี้  1. การอ่านไม้วัดระดับผิด เวลาอ่านควรจะดูตัวเลขทั้งสองข้างของไม้วัดระดับ (Staff)  2. การบันทึกสลับช่อง BS เป็น FS หรือกลับกัน  3. การคำนวณค่าผิดโดยเฉพาะการบวกลบตัวเลข  4. ...
วิธีการเช็คและการปรับแก้แกนราบของกล้องให้ตั้งฉากกับแกนดิ่งของกล้องวัดมุม
3.การปรับแก้แกนราบของกล้องให้ตั้งฉากกับแกนดิ่งการตรวจสอบและการปรับแก้(ดูภาพ) มีขั้นตอนดังนี้1.ตั้งกล้องวัดมุมบนขาตั้งกล้องและตั้งระดับของกล้อง ใช้กล้องหน้าซ้ายเล็งไปที่จุด A บนยอดอาคาร แล้วกระดกกล้องลงมาอยู่ในแนวราบ ทำเครื่องหมายจุด B บนกำแพง2.กระดกกล้องเป็นหน้าขวาเล็งไปที่จ...
วิธีการเช็คและการปรับแก้แนวเล็งให้ตั้งฉากกับแกนราบของกล้องวัดมุม
4.การปรับแก้แนวเลงให้ตั้งฉากกับแกนราบของกล้องการตรวจสอบและการปรับแก้(ดูภาพ) มีขั้นตอนดังนี้1.ตั้งกล้องวัดมุมบนขาตั้งกล้องและตั้งระดับของกล้อง ใช้กล้องหน้าซ้ายเล็งไปที่จุด A ซึ่งห่างออกไป 100เมตร และมีความสูงระดับใกล้เคียงกับกล้อง2.กระดกกล้องเล็งไปยังกำแพงซึ่งห่างออกไปเป็นระยะ 100 ...
วิธีการเช็คและการปรับแก้กล้องเล็งหัวหมุดของกล้องวัดมุม
5.การปรับแก้แกนราบของกล้องให้ตั้งฉากกับแกนดิ่งการตรวจสอบและการปรับแก้(ดูภาพ) มีขั้นตอนดังนี้1.ตั้งกล้องวัดมุมบนขาตั้งกล้องและตั้งระดับของกล้อง ใช้กล้องหน้าซ้ายเล็งไปที่จุด A บนยอดอาคาร แล้วกระดกกล้องลงมาอยู่ในแนวราบ ทำเครื่องหมายจุด B บนกำแพง2.กระดกกล้องเป็นหน้าขวาเล็งไปที่จ...
วิธีการเช็คและการปรับแก้สายใยดิ่งให้ตั้งฉากกับแกนราบของกล้องวัดมุม
6.การปรับแก้สายใยดิ่งให้ตั้งฉากกับแกนราบของกล้องวัดมุมสายใยดิ่งนั้นมีความสำคัญต่อการเล็งเป้าหมายและการวัดมุมราบ สภาวะถาวนที่ถูกต้องของสายใยดิ่งนั้นจะต้องตั้งฉากกับแกนราบของกล้องตลอดเวลา การตรวจสอบและการปรับแก้ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้1.ตั้งกล้องวัดมุมบนขาตั้งกล้องและตั้งระดับของกล้อง2.ส่องกล้องเล็งไปที่...
วิธีการเช็คและปรับแก้หลอดระดับฟองกลม ของกล้องระดับและกล้องวัดมุม
7.การปรับแก้หลอดระดับฟองกลม คือการปรับให้แกนหลอดระดับฟองกลมตั้งฉากกับแกนดิ่ง มีขั้นตอนดังนี้1.ตั้งกล้องวัดมุมบนขาตั้งกล้องและตั้งระดับของกล้องด้วยควงสามเส้าโดยไมมีการหมุนกล้อง2.หมุนกล้องไป 180 องศา ถ้าฟองกลมนิ่งอยู่ที่กื่งกลาง แสดงว่าแกนหลอดระดับฟองกลมตั้งฉากกับแกนดิ่ง3.ถ้าฟองกลมเคลื่อนออก...
สรุปสาเหตุของความผิด
8.สรุปสาเหตุของความผิด 1.ความผิดที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือ (Instrument error) จะเป็นความผิดเป็นระบบ คือ จะเกิดขึ้นเท่ากันหรือเป็นสัดส่วน เรียกว่า Systematic error เช่น ความยาวของไม้วัดระดับไม่ได้มาตรฐาน ความผิดของสายใย Collimition error  2.ความผิดที่เกิดจากบุคคล (Personal error)&...
สาระความรู้เกี่ยวกับเครื่องวัดระยะเลเซอร์
9. เลเซอร์BOSCH สาระความรู้เกี่ยวกับเครื่องวัดระยะเลเซอร์ สาระความรู้เกี่ยวกับเครื่องวัดระยะเลเซอร์ เครื่องวัดระยะเลเซอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดระยะทาง , พื้นที่และปริมาตร ซึ่งสามารถวัดได้ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์อเนกประสงค์ที่ทำให้การวัดระยะเป็นเรื่องง...
เว็บสำเร็จรูป
×